“Væltede træer” – hvis I alligevel skal af med et større træ – min. 30 cm i diameter, kan det bruges til levested for dyr og insekter i Kong Hans Have i Gladsaxe.

Mængde og sted

Mængde 1-5 stk (antal)
Søges i

Hvornår skal materialet bruges

Skal bruges i tidsrummet fra 18. december 2020 til

Kontaktperson

Julie Huang Jahn

Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
juljah@gladsaxe.dk
24940048