Vi tillader os at fjerne annoncer, som ikke opfylder formålet eller er upassende. Du skal have rettigheder til alle fotos, som du anvender i annoncer og ved at uploade dem til bygcirkulært.dk, giver du automatisk rettigheder til, at alle andre kan anvende dem.

Bygcirkulært.dk formidler alene kontakten mellem parterne og påtager sig intet ansvar for aftaler, som indgås. Det er ligeledes op til parterne selv at undersøge lovgivningen på området. Hvis du er i tvivl om hvilke tilladelser, som er nødvendige for dit projekt, så kontakt din kommune. Det er bygherrers ansvar at lovgivning følges.

OBS! husk at kommunen ofte skal godkende dit projekt.

Byggematerialer

Byggematerialer, som er affald, fra renovering eller nedrivning skal anmeldes til kommunen, som klassificerer det som rent, forurenet eller farligt. Det er kommunen, der klassificerer (dvs. vurderer om affaldet er rent, forurenet eller farligt) og anviser herefter det farlige- og miljøproblematiske affald til godkendte modtagere. Derfor skal kommunen, hvor ressourcerne fremkommer, ofte ind over dit projekt. Der kan også være krav til brug af materialerne som byggematerialer.

Det er tilladt at genbruge byggematerialer til samme eller beslægtede formål, som materialerne har været brugt til hidtil. Fx genbrug af mursten, tagsten, bygningstømmer, døre og vinduer. Dog må du ikke genbruge materialer, der indeholder asbest eller PCB.

Byggematerialer, der kan genbruges direkte uden forarbejdning, er ikke affald, men kan være omfattet af byggelovgivningen, når de indgår i nyt byggeri.

Byggematerialer, der kan genbruges efter en mindre forarbejdning, er omfattet af affaldslovgivningen og kan være omfattet af byggelovgivning, når de indgår i nyt byggeri.

Du kan læse mere om reglerne for byggeaffald Miljøstyrelsens hjemmeside eller på VCOB Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, som blandt andet har denne guide til hvilke gamle byggematerialer, som kan genanvendes.

Før en bygning nedrives skal den vurderes og screenes for miljøfarlige stoffer af en rådgiver, og resultatet skal sendes til kommunen sammen med anmeldelsen minimum 14 dage før arbejdet med nedrivning må begynde. Her kan kommunen bede om supplerende analyser.

Du skal kende kapitel 11 i affaldsbekendtgørelsen og Miljøstyrelsens Vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Det er bygherrens ansvar at reglerne følges.

Overskudsjord

Opgravning, flytning og genanvendelse af overskudsjord er omfattet af regler i Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven og Lov om miljøvurdering. I byzoner og kortlagte ejendomme skal jorden analyseres efter bestemte regler og antal af prøver kan også afhænge af, hvad jorden skal genanvendes til.

Kontakt din kommune om dit projekt.

Du kan finde hjælp og inspiration her

Miniguide – Hjælp til at bygge cirkulært: Byg Cirkulært En håndværker miniguide kan downloades her Denne miniguide er et værktøj til dig, der arbejder med håndværk og byggeri i både den lille og store skala. Guiden har til formål at informere og rådgive om, hvordan simple fokusområder og mindre tiltag kan skabe cirkulære resultater i byggeprojektet og dermed bane vejen for et mere bæredygtigt byggeri og en bedre totaløkonomi.

Brug overskudsjord – hjælp og viden: jordhaandtering.dk kan du finde hjælp og viden til bæredygtig jordhåndtering – her findes en masse god viden om, hvad der skal til for at bruge overskudsjord. Læs om lovgivning, viden, tjek værktøjer og se de mange cases til inspiration, som er samlet i projektet Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering, som Region Hovedstaden tog initiativ til i samarbejde med Bygherreforeningen.

Godkendelse af byggematerialer: Har du brug for at få godkendt dine materialer, konstruktioner, vand- afløbsmateriel, kan du læse mere hos ETA-Danmark, som er et uvildigt organ under Dansk Standard, der godkender byggevarer.

Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: https://www.bygcirkulaert.dk.

Annoncer og kommentarer

Når besøgende opretter annoncer og kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Medier

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet. Du må ikke uploade billeder til sitet, som du ikke har rettigheder til at bruge på sitet.

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du besøger vores loginside, opretter vi en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og slettes, når du lukker din browser.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Hvem vi deler dine data med

Hvis du anmoder om en nulstilling af adgangskoden, medtages din IP-adresse i e-mailen med nustillingen.

Hvor længe vi gemmer dine data

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Hvor vi sender dine data

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.