Træ som byggemateriale er kommet i fokus de senere år, efter at man i udlandet har haft stor succes med at bruge forskellige limtræsprodukter til de bærende konstruktioner, også når der bygges i højden. Desuden betyder det øgede fokus på klima, miljø og CO₂, at det er nødvendigt at indtænke byggematerialernes fodaftryk i beregningerne.

Miljø og CO₂-potentiale

Træ er et af de materialer, der i høj grad kan siges at være CO₂-neutrale: træet optager CO₂ mens det vokser, og frigiver samme mængde igen, når det brændes eller rådner. Desuden har træ en kort skabelsestid (40-80 år før træet kan anvendes), dvs. med bæredygtigt skovbrug er belastningen af miljøet og de naturlige ressourcer meget lavt. Desuden kan træet genanvendes i forskellige former gennem sin levetid, hvilket er med til at optimere anvendelsen og minimere fodaftrykket.

Det estimeres, at en kubikmeter beton, som erstattes af en kubikmeter træ i et byggeri, svarer til 1 ton CO₂ sparet. Træbyggerier op til 5-6 etagers højde vil derfor typisk have et bedre CO₂-regnskab end tilsvarende betonbyggerier. Den CO₂, som træet har optaget i sin levetid, er lagret i materialet i al den tid, det er i brug. Genanvendelse af træet er derfor mere CO₂-venligt end bortskaffelse.

Økonomisk potentiale

Erfaringerne fra danske træbyggerier har indtil videre vist, at det er muligt at bygge inden for rammebeløbet af alment boligbyggeri. Træ-elementerne kan stadig være dyrere her I Danmark pga. den begrænsede konkurrence på området, samt fordi de skal importeres fra udlandet. Til gengæld er udførelsestiden kortere, og meget af logistikken omkring træbyggeri gør, at den samlede byggesum alligevel bliver svarende til et sammenligneligt betonbyggeri eller endda lidt billigere.

Praktiske anvisninger

Det er typisk nemt at skille træbyggeri ad uden at skade elementerne væsentligt, da de fastgøres med skruer og søm, som kan fjernes igen uden at ødelægge træet. Afhængig af, hvordan træet har været anvendt, vil det derfor være forholdsvis problemfrit at nedtage og genanvende

Direkte genbrug

Der kan være en udfordring med at genanvende træ direkte, som har været indbygget som bærende konstruktion. I byggeriet skal træets egenskaber kunne dokumenteres, og det er ikke muligt at garantere bæreevnen, når først træet har været anvendt i en konstruktion. Derfor vil det sjældent være muligt at genbruge træelementer direkte.

Nyttiggørelse/recycling

Træ kan genbruges af flere omgange i sine levetid. Et stykke træ, der har været anvendt som bærende element i en bygning vil kunne genanvendes som  eksempelvis facadebeklædning. Derefter vil det sandsynligvis kunne bruges til forskalling eller lignende, før det endelig bruges som brændsel til opvarmning eller industri.

Håndtering af skadelige stoffer

Hvis træet ikke har været malet eller imprægneret, vil der ikke være problemer med skadelige stoffer ved genanvendelse. Dog skal man være opmærksom på, at  træ har en naturlig afgasning af VOC’er f.eks formaldehyd og terpener. Træ, som er blevet imprægneret eller malet, skal håndteres særskilt.

Dagmar Øye
Dagmar ØyeMOE A/S
daoy@moe.dk