I Danmark blev de første teglværker lavet i 1700 tallet, men der har været anvendt mursten i Danmark længe inden da. En mursten har en lang levetid og derfor er der et stort potentiale for direkte genbrug. I Danmark er der ofte blevet benyttet gule eller røde mursten. Indholdet af lermassen afgør farven på mursten. Hvis lermassen indeholder meget calciumkarbonat (CaCO3), bliver  mursten brændt gul. Hvis lermassen indeholder mere jernoxid (Fe2O3) end calciumkarbonat, bliver murstenen brændt rød. Potentialet for genbrug af mursten er stort på grund af den levetid materialet har.

Miljø- og CO₂-potentiale

Oparbejdning af murstensaffald for at genbruge giver en række miljøbesparelser fremfor, hvis man genanvender det til vejbygning. Dette skyldes hovedsagelig, at man ved genbrug erstatter nye mursten, hvorved man undgår de miljømæssige omkostninger ved fremstilling af mursten, herunder energiforbrug og CO₂ udledning. Da energiforbrug og emissioner ved oparbejdningsprocessen til genbrug er mindre end ved produktion af nye mursten, vil der være potentielle nettobesparelser i en række påvirkningskategorier ved genbrug af mursten. Ved genbrug af f.eks. 1 ton mursten vil der være en udledning på 2,7 kg sammenlignet
med 1 ton mursten, hvor man udleder 258 kg.

Praktiske anvisninger

For at afgøre om murstenene har potentiale for at blive genbrugt eller genanvendt, skal man tage stilling til disse kvalitetskriterier:

• Type af mørtel skal være kalk og ikke beton, da man med kalkmørtel kan adskille stenene fra hinanden, uden de bliver ødelagt.
• Type af sten og producent. Ved brug af genbrugsmursten skal man vide følgende:
• Brug mørtel med højt vandindhold. Benyt Webers mørtelvælger.
• Man skal ikke mure ned i jorden med genbrugssten.
• Benyt en fagekspert til at vurdere kvaliteten af murstenene, om de kan genbruges eller ej.

Håndtering af skadelige stoffer

Mursten indeholder tungmetaller og skal derfor undersøges nærmere, hvis de skal genbruges direkte. Desuden er det vigtigt at være opmærksom på arbejdsmiljøet ved nedrivning, da det skal håndteres sikkert og korrekt.

Taif Alazzawi
Taif AlazzawiEntrepriseleder
NCC Building Danmark
+45 4170 4207
taifal@ncc.dk