Møbler er ressourcekrævende at fremstille og kan holde i mange år. Hvert år kasseres der mange millioner tons møbler, som hovedsageligt ender til forbrænding eller på lossepladsen. Potentialet for at renovere, omdanne og genanvende møbler er stort, da møbler består af materialer, der har lang levetid kombineret med materialer med kortere levetid, der så kan skiftes og genanvendes til andre formål. Møbler bestå ofte af forskellige sammensatte materialer som træ, plastik,
glas mv., som nemt kan adskilles og udskiftes. I stedet for at betragte gamle møbler som affald, bør de betragtes som en ressource til genanvendelse. Der bør tænkes i baner, hvor mindst muligt går til spilde. Kasserede møbler kan komme retur til genanvendelse enten som intakte møbler eller som materiale til nye produkter.

Miljø- og CO₂-potentiale

80-90 % af møblers miljøpåvirkning knytter sig til fremstillingen af møblets materialer og dele, mens f.eks. transport tæller mindre. Et møbels miljøpåvirkning afhænger i høj grad af dets levetid. Dvs. jo længere møblet eksisterer, jo mindre miljøpåvirkning. Dog er den gennemsnitlige levetid for et møbel oftest markant kortere, end de fleste møbler er designet til, i gennemsnit 12-15 år. Længere levetid handler om at efterspørge møbler af holdbare materialer af høj kvalitet, og som let kan udskiftes eller repareres. Møbler, der holder mere end 20+ år, vurderes til at være bæredygtige. Møbler egner sig specielt godt til nye cirkulære forretningsmodeller, bl.a. fordi de har mere transparente værdikæder, designet kan let gøres modulært, og de kan designes så de egner sig til nye cirkulære forretningsmodeller. Dog er der også en udfordring med at få information om, hvilke kemiske produkter, møblerne er behandlet med.

Økonomisk potentiale

Et nyt møbel af god kvalitet koster oftest 2-3 gange så meget, som det koster at udskifte dele af møblet. Derfor er der væsentlige besparelser at hente ved at  genbruge og reparere møbler.

Praktiske anvisninger

Det er nødvendigt at indføre en ”møbelcirkel”, som forsyner virksomhedens brugere med genbrugsmøbler. De brugte møbler indsamles på et lager, hvor møblerne gøres klar til genbrug. Servicen skal være gratis for de, som modtager de brugte møbler, således at den eneste omkostning er til transport. Derved
sikres reparation af produkterne gennem deres levetid og sikre let adgang til vedligehold. Håndtering af skadelige stoffer Der kan være skadelige stoffer, som skal håndteres. Fx anvendes der ofte funghicider og brændhæmmere i polstrede møbler.

Genbrug

Møbler, der ikke er beskadigede, kan anvendes som direkte genbrug. Genanvendelse og nyttiggørelse Det er muligt at redesigne/upcycle udtjente møbler til “nye” møbler, der indgår i ny en indretning. Herved inddrages eksisterende og godt fungerende møbler i nye indretningsløsninger, så de genanvendes på de områder, hvor det giver mening.

Eksempler på møbler der kan genbruges og upcycles:

• Ompolstring af polstrede møbler
• Rens af polstrede møbler
• Udskiftning af bordplader
• Udskiftning af bordben
• Omlakering af stole
• Omlakering af skabe

Lise Bang Olsen
Lise Bang OlsenNovo Nordisk
lbno@novonordisk.com