Vinduer og glas er helt essentielle for bygninger. Med mange boliger rundt i Danmark fra 1940’erne og fremefter, står vi overfor store renoveringsprojekter i fremtiden. Mange af bygningerne skal
opdateres, så de overholder dagens bygningskrav. Her spiller udskiftning af vinduer en central rolle, da flere lags vinduer er med til at holde på varmen i bygningen og dermed nedsætte  varmeforbruget. Nogle vinduer har potentialet for at blive genbrugt, mens andre skal smides ud. Ifølge Affaldsstatistikken, udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet, blev der i 2018 smidt ca. 1.713 tons glas ud udelukkende fra byggeri og nedrivning. Dette tal kan nedsættes ved konkret håndtering af ruder og kortlægning af håndteringsprocessen af det glasaffald, der bliver generet.

I Danmark genanvender vi vinduesglas til to ting:
1. Man smelter vinduerne om til nye glasting.
2. Man knuser glasset og bruger det i glasuld til isolering af huse.

Vinduer/ruder udskiftes oftest på grund af svigtende holdbarhed af materialerne, f.eks. af ramme eller karmmateriale eller ved svigt af forseglingen mellem de to lag glas. Holdbarheden af vinduet
afhænger derfor af materialerne omkring vinduets egenskaber, indvendige- og udvendige forhold, slitage og vedligehold.

Praktiske anvisninger

For at afgøre om vinduerne har potentiale for at blive genbrugt eller genanvendt, skal man undersøge følgende kvalitetskriterier:

1. Man starter med et kvalitetstjek af de vinduer man er kommet i besiddelse af. Her vurderer man den fysiske kvalitet og tilstand af vinduet.

• Hvilket år er vinduerne produceret?
• Hvilken type glas og hvor mange lag?
• Er der spor af svamp eller forrådnelse?
• Hvilken dimensioner har vinduerne?

2. Dernæst skal de kemiske forhold screenes.

Her bruges nedenstående tabeller (se afsnittet ’Genbrug’ og ’Genanvendelse og nyttiggørelse’), der forholder sig til type af vindue, årstal for produktion og de skadelige stoffer, der kan forekomme i produktet. På baggrund af disse parametre kan man afgøre om vinduet kan genbruges, genanvendes ellers sendes til deponi

3. Når det er besluttet, at produktet kan genbruges eller genanvendes,
skal der findes en aftager. Det kan f.eks. være virksomheder som Genbyg.dk, glarmestre, drivhusproducenter eller andre.

Regler og tilladelser

Hvis vinduerne indeholder skadelige stoffer i et omfang, så de ikke kan genbruges eller genanvendes, skal de skadelige stoffer fjernes eller deponeres på en sikker måde. Vinduesrammer, som er forurenet med PCB, skal bortskaffes som farligt affald. Håndtering af skadelige stoffer Nedenfor ses et skema, der skal rådgive bygherren og projektlederen om potentialet af vinduerne. Her er det vigtigt at kortlægge type af vindue, samt hvilken tidsperiode vinduerne er fra. Dermed kan man se hvilke miljøundersøgelser, der er nødvendige for at genbruge eller genanvende vinduerne.

Taif AlazzawiEntrepriseleder
NCC Building Danmark
+45 41 70 42 07
taifal@ncc.dk