Vi tillader os at fjerne annoncer, som ikke opfylder formålet eller er upassende. Du skal have rettigheder til alle fotos, som du anvender i annoncer og ved at uploade dem til bygcirkulært.dk, giver du automatisk rettigheder til, at alle andre kan anvende dem.

Bygcirkulært.dk formidler alene kontakten mellem parterne og påtager sig intet ansvar for aftaler, som indgås. Det er ligeledes op til parterne selv at undersøge lovgivningen på området. Hvis du er i tvivl om hvilke tilladelser, som er nødvendige for dit projekt, så kontakt din kommune. Det er bygherrers ansvar at lovgivning følges.

OBS! husk at kommunen ofte skal godkende dit projekt.

Byggematerialer

Byggematerialer, som er affald, fra renovering eller nedrivning skal anmeldes til kommunen, som klassificerer det som rent, forurenet eller farligt. Det er kommunen, der klassificerer (dvs. vurderer om affaldet er rent, forurenet eller farligt) og anviser herefter det farlige- og miljøproblematiske affald til godkendte modtagere. Derfor skal kommunen, hvor ressourcerne fremkommer, ofte ind over dit projekt. Der kan også være krav til brug af materialerne som byggematerialer.

Det er tilladt at genbruge byggematerialer til samme eller beslægtede formål, som materialerne har været brugt til hidtil. Fx genbrug af mursten, tagsten, bygningstømmer, døre og vinduer. Dog må du ikke genbruge materialer, der indeholder asbest eller PCB.

Byggematerialer, der kan genbruges direkte uden forarbejdning, er ikke affald, men kan være omfattet af byggelovgivningen, når de indgår i nyt byggeri.

Byggematerialer, der kan genbruges efter en mindre forarbejdning, er omfattet af affaldslovgivningen og kan være omfattet af byggelovgivning, når de indgår i nyt byggeri.

Du kan læse mere om reglerne for byggeaffald Miljøstyrelsens hjemmeside eller på VCOB Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, som blandt andet har denne guide til hvilke gamle byggematerialer, som kan genanvendes.

Før en bygning nedrives skal den vurderes og screenes for miljøfarlige stoffer af en rådgiver, og resultatet skal sendes til kommunen sammen med anmeldelsen minimum 14 dage før arbejdet med nedrivning må begynde. Her kan kommunen bede om supplerende analyser.

Du skal kende kapitel 11 i affaldsbekendtgørelsen og Miljøstyrelsens Vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Det er bygherrens ansvar at reglerne følges.

Overskudsjord

Opgravning, flytning og genanvendelse af overskudsjord er omfattet af regler i Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven og Lov om miljøvurdering. I byzoner og kortlagte ejendomme skal jorden analyseres efter bestemte regler og antal af prøver kan også afhænge af, hvad jorden skal genanvendes til.

Kontakt din kommune om dit projekt.

Du kan finde hjælp og inspiration her

Miniguide – Hjælp til at bygge cirkulært: Byg Cirkulært En håndværker miniguide kan downloades her Denne miniguide er et værktøj til dig, der arbejder med håndværk og byggeri i både den lille og store skala. Guiden har til formål at informere og rådgive om, hvordan simple fokusområder og mindre tiltag kan skabe cirkulære resultater i byggeprojektet og dermed bane vejen for et mere bæredygtigt byggeri og en bedre totaløkonomi.

Brug overskudsjord – hjælp og viden: jordhaandtering.dk kan du finde hjælp og viden til bæredygtig jordhåndtering – her findes en masse god viden om, hvad der skal til for at bruge overskudsjord. Læs om lovgivning, viden, tjek værktøjer og se de mange cases til inspiration, som er samlet i projektet Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering, som Region Hovedstaden tog initiativ til i samarbejde med Bygherreforeningen.

Godkendelse af byggematerialer: Har du brug for at få godkendt dine materialer, konstruktioner, vand- afløbsmateriel, kan du læse mere hos ETA-Danmark, som er et uvildigt organ under Dansk Standard, der godkender byggevarer.

close

Tilmeld notifikationer

Her kan du tilmelde dig notifikationer på bygcirkulært.dk Så får du automatisk besked, når der er nye annoncer i de kategorier du har valgt herunder.